Choď na obsah Choď na menu
 


 

  • Nikdy ste nepočuli pojem cvičná firma? Nevadí,

 

    hneď Vám ho bližšie špecifikujeme:

 

Cvičná firma sa často označuje ako most medzi teóriou 

a praxou, ale môžme ju nazvať aj pojmom "ekonomická

hra". Zakladá sa predovšetkým ako simulácia reálnej firmy

v školskom prostredí, kde sa simulujú činnosti prebiehajúce

v každej reálnej firme.

 

Žiaci pracujú v cvičnej firme ako jej zamestnanci

v jednotlivých oddeleniach, ktoré sú podobné oddeleniam

v skutočnej firme. V cvičnej firme môže žiak nájsť

pracovnú pozíciu, v ktorej bude pôsobiť aj po absolvovaní

štúdia.

 

Cvičná firma ako cvičný podnikateľský subjekt kopíruje

činnosti z hospodárskej praxe a riadi sa platnou

legislatívou Slovenskej republiky, ktorá sa vzťahuje

na podnikanie a podnikateľské subjekty, preto si plní celý

rad povinností, ktoré sú identické s povinnosťami reálnych

firiem voči úradom štátnej správy.

 

Práca v cvičnej firme podporuje zvýšenie samostatnosti,

rozvíja schopnosti komunikácie, spolupráce, tímovosti,

kreativity, podnikateľského myslenia, zodpovednosti

za vlastnú prácu i prezentácie výsledkov vlastnej práce

i práce celej firmy.

 

 

  • Systém práce v cvičnej firme: 

 

 


Cvičné firmy sa zakladajú ako náhrada reálnej

hospodárskej praxe, a taktiež slúžia ako účelná

vyučovacia metóda pre školy s ekonomickým zameraním,

 a tým lepšie pripravujú žiakov na vstup do reálneho

života a podporujú ich odborný a sociálny rozvoj.

Naučia sa lepšie riešiť určité situácie, ktoré sú súčasťou

reálneho života.

 

Od zamestnancov (žiakov) cvičnej firmy sa žiada zvýšená

iniciatíva pri riešení čiastkových úloh, bez ktorej nie je

chod firmy možný. V cvičnej firme majú právo urobiť

aj chyby, z ktorých sa môžu poučiť, a ktorým sa potom

môžu v reálnom živote vyhnúť.

 

 

  • Rada pre zamestnancov (žiakov) v cvičných firmách:


 

 

  

Buďte aktívni a majte cieľavedomý prístup k predmetu

cvičná firma. Prinesie Vám radosť z cvičného podnikania.

Všetko, čo sa naučíte vo Vašej cvičnej firme, môže zvýšiť

Vaše šance uplatniť sa na trhu práce. 

 

 

Riaďte sa heslom:

 

    Od kvality mojej práce, závisí výsledok celej firmy".